Organisatie Opstellingen

Sinds enkele jaren wordt de methodiek van de familieopstelling ook toegepast bij vraagstukken die in bedrijven en organisaties spelen. Ofschoon er fundamentele verschillen bestaan tussen familiesystemen en organisaties, heeft de methode in korte tijd een eigen, unieke plaats ingenomen in het spectrum van organisatieadviesmogelijkheden. Een opstelling geeft snel en adequaat inzicht in de onbewuste dynamiek binnen een systeem. Het belangrijkste resultaat van een opstelling is dan ook een diep doorwerkend inzicht in het collectieve onbewuste van een systeem en daarmee ook een inzicht in de diepere laag van nog niet opgeloste problemen. Daarnaast is de methode oplossingsgericht: verschillende opties kunnen tijdens een opstelling uitgeprobeerd worden.

Systeemverstrikkingen: veel aanhoudende problemen in organisaties berusten op het fenomeen van de overdracht. Medewerkers brengen de dynamiek uit hun eigen familiesysteem en hun daarop gebaseerde overtuigingen -hun persoonlijke script- mee naar de werksituatie, zonder dat ze zich daar overigens bewust van zijn. Onbewust nodigen ze anderen als het ware uit zich zodanig te gedragen dat die anderen hun overtuigingen over issues als autoriteit en verantwoordelijkheid bevestigen. Dit fenomeen noemen we reënscenering. Herhaaldelijk falen, persisteren in een slachtofferrol en aanhoudende  autoriteitsconflicten kunnen voorbeelden zijn van systeemverstrikkingen. Vanuit de familieopstellingen kennen we de volgende dynamieken, die ook in organisaties kunnen voorkomen:

  • Ordeningsvraagstukken, wie is waar op de juiste plek;

  • Bindingsvraagstukken, wie is loyaal naar wie;

  • Balansvraagstukken, wie geeft of neemt meer dan het rechtmatige.

Naast seminars met open inschrijving kunnen organisatieopstellingen ook in company gegeven worden. In dat geval neemt de begeleider een groep representanten mee. Externe representanten staan namelijk geheel onbevooroordeeld ter beschikking en de eigen medewerkers kunnen dan ongehinderd observeren wat zich aandient. De restrictie bij in company organisatie opstellingen is dat  systemische problematiek uit de persoonlijke achtergrond van een probleemhouder doorgaans tijdens in company organisatieopstellingen niet nader uitgewerkt kan worden.